Oferta Szkolenia dla kierowcy zawodowego
Kurs kwalifikacja wstępna
jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.

Kurs ten przeznaczony jest dla osób które otrzymały:
- prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r.
- prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r.

Osoby które uzyskały prawo jazdy przed tymi datami, zobowiązane są do wykonywania szkolenia okresowego. Należy pamiętać o wykonaniu badania psychologicznego i lekarskiego przed przystąpieniem do kursu.
Do kursu może przystąpić osoba która:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- przebywa co najmniej 185 dni w roku,
- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przeznaczona jest dla osób które chcą zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie mają jeszcze ukończonych 21 lat lub chcą zrobić prawo jazdy kat. D, ale nie mają jeszcze ukończonych 24 lat.
Jak przebiega kurs:
• czas trwania kursu to 280 godz.: 260 teoretycznych (e-learning) i 20 godz. praktycznych.
Przeznaczona jest dla osób które mają już prawo jazdy, uzyskane po 2009 (C) lub po 2008 (D) i spełniają odpowiednie kryteria odnośnie wieku, ukończone 21 lat dla kat. C lub 24 lata dla kat. D. Należy pamiętać, że chcąc wykonywać pracę na stanowisku kierowcy trzeba ukończyć taki kurs. Samo prawo jazdy nie wystarczy.

Jak przebiega kurs:
- czas trwania kursu to 140 godz.: 130 teoretycznych (e-learning) i 10 godz. praktycznych.
Przeznaczona jest dla osób, które mają już zdały egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej i mają prawo jazdy, ale chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię. Kurs dla osób, które nie mają jeszcze wymaganego wieku – do kat. C 21 lat, do kat. D 24 lata.
Jak przebiega kurs:
• czas trwania kursu to 70 godz.: 65 teoretycznych (e-learning) i 5 godz. praktycznych.
Przeznaczona jest dla osób, które mają już zdały egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej i mają prawo jazdy, ale chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię.
Jak przebiega kurs:
• czas trwania kursu to 35 godz.: 32,5 teoretycznych (e-learning) i 2,5 godz. praktycznych.
Kurs kończy się egzaminem państwowym w formie pisemnej, przed komisją powołaną przez Wojewodę w naszym Ośrodku.
Pozytywny wynik z egzaminu – gratulacje - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Negatywny wynik egzaminu - można przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym Ośrodku.
Szkolenie okresowe
kierowcy, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 r. bądź kat. C przed 10 września 2009 r. powinni przejść tylko szkolenie okresowe. Osoby które zrobiły kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej po tych datach i upłynęło 5 lat od daty uzyskania Kwalifikacji Wstępnej, również muszą wykonać szkolenie okresowe.

Pamiętaj! Szkolenie należy wykonywać maksymalnie co 5 lat – na odwrocie prawa jazdy są podane daty ważności – kontroluj je.
Kod 95 dla obcokrajowca / код 95
Jeśli kandydat na kierowcę zawodowego, chce wykonywać pracę u polskiego przedsiębiorcy musi zrobić:
1. Szkolenie dla kierowcy:
- kurs kwalifikacji wstępnej lub przyspieszonej (zasady jak wyżej),
Dysponujemy materiałami szkoleniowymi w języku rosyjskim. Na egzaminie pytania są również w języku rosyjskim.
- szkolenie okresowe (kod 95) jeśli prawo jazdy kat. C uzyskał przed 2009r. (kat. C) lub po 2008r. (kat. D);
2. polskie orzeczenie psychologiczne;
3. polskie orzeczenie lekarskie.
W przypadku obcokrajowców nie jest konieczne wymiana prawa jazdy bowiem każdy pracodawca uzyskuje dla swojego pracownika w urzędzie Świadectwo Kwalifikacji na oddzielnym druku.
Chcesz zapisać się na kurs? masz pytania? skontaktuj się