Oferta Kategoria B
Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B:
 • minimalny wiek 17 lat i 9 miesięcy,
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK.

 

Informacje:

 • ilość godzin teoretycznych – 30 x 45 minu,
 • ilość godzin praktycznych – 30.

 

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym podpunkcie oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy po placu Egzaminacyjnym w cenie kursu
UCZ SIĘ W APLIKACJI!
Dzięki aplikacji OSK Jerzy Zabielski masz dostęp do:
- wykładów,
- testów egzaminacyjnych,
- aktualności z naszego konta Facebook,
- możliwość zdania egzaminu wewnętrznego (niebawem),
- stopniowo będą wprowadzanie kolejne możliwości.
 • Zapisz się na kurs
  601 643 264
 • Najbliższy kurs
  3 i 10 VII 2024 godz 16.00
KROK 1 - Skompletuj potrzebne dokumenty:
- Orzeczenie lekarskie (badanie lekarskie w naszym Ośrodku)
- Wypełniony wniosek,
- Zdjęcie,

- Orzeczenie psychologiczne - kat. C,C+E, D, D+E - badania przeprowadzane codziennie w naszej Pracowni Psychologicznej,
- Jeśli nie masz ukończonych 21 lat musisz rozpocząć kurs Kwalifikacji Wstępnej i zdać egzamin, przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy kat. C.
KROK 2 - Udaj się do swojego Wydziału Komunikacji,
aby złożyć wyżej wymienione dokumenty do Profilu Kandydata na Kierowcę.
*Jeśli nie masz 18 lat musisz udać się do Wydziału z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Dostarcz do Ośrodka Profil Kandydata na Kierowcę i rozpocznij szkolenie na wybraną kategorię prawa jazdy.
Po zakończonym szkoleniu w OSK ustal egzamin w WORD. Przy ustaleniu daty egzaminu musisz okazać dowód osobisty lub paszport oraz przekazać dowód wpłaty za egzamin.
Przystąp do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD.
Ważne! Pamiętaj o dowodzie osobistym lub paszporcie – musisz okazać egzaminatorowi oraz o okularach/soczewkach jeśli masz określony kod w zaświadczeniu lekarskim.
Kat. AM, A1, A2, A i B – np. Łuków.
Kat. BE, C, CE, D – np. Siedlce, Biała Podlaska.
Zdałeś egzamin – gratulacje - udaj się do Wydziału Komunikacji, aby opłacić wydanie prawa jazdy.
*Konieczne jest dostarczenie do Wydziału orzeczenia psychologicznego, lekarskiego uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy – kategoria C, C+E, D, D+E, jeśli w niedługim czasie chcesz podjąć się pracy.

Świadectwo kwalifikacji, badanie lekarskie i psychologiczne trzeba ponawiać co 5 lat (kierowcy powyżej 60 r.ż. - badania co 30 m-cy). Oczywiście szkolenie i badania psychologiczne odbywają się w naszym OSK i Pracowni Psychologicznej.
Chcesz zapisać się na kurs? masz pytania? skontaktuj się