Kurs ”operator żurawi - HDS”

Program kursu obejmuje:

  • Przepisy prawne

  • Budowa żurawia

  • Eksploatacja żurawi

  • BHP

  • Zajęcia praktyczne

Kurs kończy sie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 79, poz.849 )