Kurs na przewóz rzeczySTARE ZASADY !

Jeżeli zdobędziesz prawo jazdy kat. C do 10 września 2009r. to możesz zrobić kurs na przewóz rzeczy do dnia 10 września 2010r.


Jakiego rodzaju kurs musi odbyć kierowca, aby móc przewozić zarobkowo rzeczy lub osoby?
Każdy kierowca pojazdu lub zespołu pojazdów, którym wykonywana jest działalność gospodarcza polegająca na przewozie rzeczy (dmc pow. 7,5 t) lub osób podlega szkoleniu na kursie dokształcającym:

    * podstawowym - jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji lub zaświadczenia ukończenia kursu dokształcającego,
    * dodatkowym - jeżeli przed dniem 1 stycznia 2002 roku miał wydane świadectwo kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1, C1+E lub C+E (dotyczy przewozu rzeczy) albo kategorii B, B+E, D, D1, D+E, D1+E (dotyczy przewozu osób).

Plan nauczania określony w rozporządzeniu przewiduje przy szkoleniu:

    * podstawowym - 30 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych.
    * dodatkowym - 6 godzin zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych.

Godzina zajęć teoretycznych to 45 minut , a praktycznych to 60 minut.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z kursu na przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji). Zapisy przyjmowane są w naszym biurze.Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie
okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;


2) 10 września 2010 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

  • a)kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,

  • b)kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;


3) 10 września 2011 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

  • a)kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,

  • b)kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;


4)10 września 2012 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

  • a)kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,

  • b)kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;


5)10 września 2013 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

  • a)kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,

  • b)kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;


6)10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.