Na placu manewrowym) w Łukowie przy ulicy. Prusa realizujemy program ćwiczeń z zestawu obowiązującego na państwowym egzaminie praktycznej jazdy po placu. Istnieje możliwość treningu własnymi samochodami na placu manewrowym po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze. Nasz plac posiada nawierzchnię bitumiczną (pot. asfaltową) z 3 niezależnymi stanowiskami na kategorię B i 2 stanowiskami na kategorię C, C+E na kategorię D, D+E i 1 stanowisko tzw. „ósemka” na katergorię A, A1


Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym obejmuje wykonanie następujących zadań:

1. Przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca:
- sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego (poziom oleju w silniku, płynów: hamulcowego, chłodniczewgo, w spryskiwaczach, działanie sygnału dzwiękowego i świateł zewnętrznych pojazdu);
- właściwe ustawienie fotela i lusterek oraz zagłóków i sprawdzenie, czy drzwi pojazdu są zamknięte;
- zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony);
- upewnienie się o możliwości jazdy;
- płynne ruszenie.

2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:
- płynna jazda pasem ruchu po prostej i łuku do przodu i tyłu (długość pasa ruchu - 30.50 m, szerokość - 3.00 m), z obserwowaniem w trakcie jazdy do tyłu toru jazdy pojazdu przez tylną szybę i lusterka;
- nieprzejeżdżanie przez linię i nie najeżdżanie na nie oraz krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
- zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
Tego manewru na egzaminie państwowym nie można powtórzyć.

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego ("ręcznego") po zatrzymaniu na wzniesieniu, a następnie ruszeniu do  przodu po jego zwolnieniu;
- ruszenie w taki sposób, aby nie zgasł silnik, a pojazd nie cofnął się więcej niż 0.20 m.
Ten manewr na egzaminie państwowym można powtórzyć.